Menu

Administrasjon

Hovedtrener Kim Arne Enger

95707752

kimbaenger81@gmail.com
Assistent trener Cato Kjeldstad

97140085

ckjeldstad@gmail.com
Keeper trener Bjørn Lillestu

91586751

blillest@bbnett.no
Lagledere Jon Bakken
Bjørn Lillestu
90762828
91586751
jon.bakken@svorka.net
blillest@bbnett.no
Materialforvalter Marcus Østvang

91754404

ostvang_93@hotmail.com
Fysioterapeaut Kjell Standal 48068422
Fotballgruppa, leder
Vara
Barbro Sorkmo
Mia Faldmo

48233763
40404349

barb-sor@online.no
mia.faldmo@femundngerdal.no

Sportslig utvalg, Leder

Arne Lund 90689985 arne.lund@svorka.net
Sportslig utvalg

Vara
Geir Moen
Ronnie Larsson
Svein Ove Nordsveen

91537811
47015516
90795757

gpmoen@gmail.com
ronnie_larsson@yahoo.com
post@solheimhytta.no

Sponsor ansvarlige Helge Egil Stengrundet
Arne Lund
94059725
90689985

arne.lund@svorka.net
Kamp og arrangement
komité

Barbro Sorkmo
Ronja Juhl Sørensen
John Arve Bekk (Leder)
Marius Lundby (Nestleder)

48233763
91688235
97126984
91702816

Inntekts komite

Annbjørg Nesheim (Leder)
Bente Sæter
Odd Helge Nesheim
Helge Egil Stengrundet


95552062
92839681

94059725

Kasserer Sverre Skoglund 95974114 sverre.skoglund@vekstra.no
Kapteinsteam Sondre Østvang (kaptein)
John Hallgeir Lillestu
Marcus Østvang (Vise-kapteiner)
Damelaget Line Rønes (Leder) 97501344

li95ne@hotmail.com

Styret i yngres avdeling Katrine Kleiven (Leder)
Tommy Granberg (Nestleder)
Thomas Løland
Trine Samuelshaug

kkleiven@gmail.com
tommy-g@online.no
thloland@bbnett.no
trine.samuelshaug@vekstra.no