Menu

Administrasjon

Hovedtrener Kim Arne Enger

95707752

kimbaenger81@gmail.com
Assistent trener Cato Kjeldstad

97140085

ckjeldstad@gmail.com
Keeper trener Bjørn Lillestu

91586751

blillest@bbnett.no
Lagledere Jon Bakken
Bjørn Lillestu
90762828
91586751
jon.bakken@svorka.net
blillest@bbnett.no
Materialforvalter Marcus Østvang

91754404

ostvang_93@hotmail.com
Fysioterapeaut Kjell Standal 48068422
Fotballgruppa, leder
Vara
Barbro Sorkmo
Mia Faldmo

48233763
40404349

barb-sor@online.no
mia.faldmo@femundngerdal.no

Sportslig utvalg, Leder

Arne Lund 90689985 arne.lund@svorka.net
Sportslig utvalg

Vara
Geir Moen
Jonny Lillestu
Svein Ove Nordsveen

91537811
97721222
90795757

gpmoen@gmail.com
jonnylille@gmail.com
post@solheimhytta.no

Sponsor ansvarlige Helge Egil Stengrundet
Arne Lund
94059725
90689985

arne.lund@svorka.net
Kamp og arrangement
komité

Anita Ness
Bente Kveen
John Arve Bekk
Lars Nordgård


41615723
91841994
97126984
90402891

Inntekts komite

Jørn Skogheim
Liv Kveen
Annbjørg Nesheim

99265180
41448572
95552062

Kasserer Sverre Skoglund 95974114 sverre.skoglund@vekstra.no
Kapteinsteam Sondre Østvang (kaptein)
John Hallgeir Lillestu
Marcus Østvang (Vise-kapteiner)