Menu

Treningstider

Er du noe for Engerdal Fotball? Prøvetrening / Audition

Engerdals A-lag starter opp med frivillige treninger i Engerdalshallen mandager i Desember.
Første økt er den 4. klokken 18.00 - 19.30. Marcus Østvang styrer disse tre øktene, her blir det mye spill! Det er frivillig oppmøte for a-lags kara - Obligatoriske økter starter over nyttår

Mener du at du har noe å bidra med for Døla i 2018 -Da er du velkommen på prøvetrening/ audition disse kveldene. Meld fra til en av trenerne, eller en spiller på laget som kan melde interessen videre.
Dette for å ha litt kontroll over hvor mange som kommer. (En eller begge trenerne er til stede på treningene)

Telefon til Kim Arne (Hovedtrener) 95707752
Cato (Assistent trener) 97140085
Marcus (Materialforvalter/ Trener Desember) 91754404

Engerdalshallen Man 04.12 18.00 Frivillig trening (Marcus styrer disse)
Engerdalshallen Man 11.12 18.00 Frivillig trening
Engerdalshallen Man 18.12 18.00 Frivillig trening

Informasjon fra styret:

Treningsavgift 2017: 3000.-
Kan enten betales i en rate
ved første forfall, eller
1000.- hvert forfall
Betales til konto:
1822.38.94085
Forfallsdatoer:
15.01.2017
15.02.2017
15.03. 2017
Minner samtidig om at alle må
løse medlemskontingent i klubben
Det kommer fra hovedlaget